Sinh Ly Hoc Cac Tnh Cam

T ieu tr can benh phien muon va tram cam

 

Elnora Van Vinkle, Nha than kinh hoc a ngh hu, Phong th nghiem Millhauser, Trng ai hoc New York Khoa Y hoc. a ch th tn: Murray Hill Stattion, P.O.Box 893, New York, NY 10156 USA

 

**************************************************************************************

 

"Toi van khong het ngac nhien la NO THC S CO TAC DUNG!!! Qua la no co tac dung. Cac bien phap ieu tr n gian nay la mon qua ky dieu giup con ngi t hoi sinh. Toi khong con thc day hoac thiep ngu trong canh tram cam t nhieu tuan le nay. Trc khi toi ap dung lieu phap t ieu tr, hau nh ngay nao toi cung ri vao cn tram cam. Toi b can benh tram cam kinh nien a 50 nam va hoan toan bnh phuc khoi can benh nay ch trong vong 1 thang. Gi ay toi tran ngap long biet n va niem vui oi vi cuoc song. Toi thc s co mot cuoc i mi". Shirley

 

**************************************************************************************

"Neu con khong phat huy c cai trong tam hon con,

th cai ma con khong phat huy c o se huy diet con."

"Sach Thanh Vnh theo Thanh Thomas"

Noi gian d b km nen la nguyen nhan cua can benh buon phien va tram cam.

 

Khi ban nghien cu bai viet nay va hieu ra ve mon sinh ly hoc n gian, cac bien phap t lc se en vi ban mot cach t nhien. Moi tre em eu c sinh ra cung vi noi gian d lanh manh. o la mot phan cua phan ng chien au hoac bo chay. Khi cha me oi x bat cong hoac bo be chung ta ve mat tnh cam, du vo tnh, ho thng khien ta phai km che cn gian d chnh ang cua mnh. Cha me khong nhat thiet phai hoan hao, nhng chung ta phai c phep gian d. Viec km che cn gian con nguy hai hn la ban than s ton thng va thng dan ti s phien muon va tram cam trong cuoc song sau nay. Ngay ca li ru "Nn i con" cung v cac bac cha me ch khong phai v con tre. Co le trong thi th au cha me ta cung phai km che cn gian d cua mnh va phng thuoc t ieu tr e hoi phuc nay cung danh cho ho. Khi a trng thanh chung ta thng vo thc tao ra nhng moi quan he phu thuoc lan nhau. ay chnh la s tai hien nhng moi quan he thi th au nham giai toa noi gian d va au kho b km nen. Nhieu ngi trong so chung ta a tm thay nhng ngi ong s, sep, va be ban khien ta nh lai cha me mnh va ta thng thay khong thoai mai trong nhng moi quan he nay.

 

Km che cn gian d gay ra tnh trang nhiem oc trong nao.

 

Thng trong nao ngi co mot cn lu gian d. Khi cn gian b km nen, nhng khoi lng co oc cua cac chat truyen dan than kinh va cac hoa chat co lien quan trong nao lam tac nghen cac mach than kinh ni lu tr ky c ve cha me chung ta (1). Chung ta khong nh c chan thng thi nho. Trong qua trnh giai oc nh ky, cac oc to lu tr cn gian d b km nen nay ot ngot tran ngap cac mach than kinh va gay ra nhng trieu chng than kinh khch ong a dang nhieu cap o t lo lang ti thnh no, tham ch la het chi bi sai oi tng. Qua thc noi gian d thng xuyen b nh hng sai lech do mot so vung nhat nh b nghen mach hn cac vung khac. ieu nay co ngha la cn gian d co the b nh hng nham oi tng hoac co the hng noi e tr thanh y ngh ve toi loi hoac t van. Khi y ngha va tnh cam b nh hng sai lech th se keo theo benh tram cam, va suy ngh tr nen ay tnh ao tng hoac tham ch tam than. Nhng cac trieu chng than kinh khch ong lai la qua trnh giai oc va mang tnh hoi phuc - m cac ca thoat lu e giai toa noi gian d b km nen va neu trong qua trnh bieu hien nhng trieu chng nay, chung ta tai nh hng noi gian d trong tam tr vao nhng ke a nhuc ma ta trong qua kh th nhieu ca thoat lu se c m, va ieu nay giup ay nhanh qua trnh hoi phuc. Qua trnh hoi phuc la mot qua trnh giai oc nh ky. Noi them khat nhng chat kch thch va nhng chat gay nghien con hanh ha cho ti khi qua trnh giai oc hoan tat bi v, giong nh trong phep cha benh bang vi lng ong can, cac chat kch thch tao qua trnh giai oc can thiet.

 

Cac bien phap t lc e phuc hoi.

 

e co the hoi phuc, phai nhn nhan cac trieu chng than kinh kch ong nay nh la nhng dau hieu cua bo nao ang co gang giai toa nhng hoa chat than kinh lu tr cn gian d va bat c khi nao cac trieu chng xuat hien, ta phai tai nh hng cn gian d tiem an ti cha me chung ta va nhng ngi tng nhuc ma ta trong qua kh. Thay v km nen nhng trieu chng nay, hay cam thay noi s hai, hay hieu rang hien ang ton tai noi gian d c ban, phai giai toa va tai nh hng cn gian d. Nhoi au trong long ngc khi oi au ai o trong moi quan he hien tai cung la mot dau hieu cua cn gian d b e nen co lien quan ti s thng ton trc kia. Khong nhat thiet phai nh lai s thng ton nay mot cach tng tan, chi tiet. Cn gian d nay co the c giai toa bang cach ap manh tay xuong ging va quat vao nhng ke tng lang nhuc ta trong qua kh trong khi hnh dung hoac ngh ve ho. Chung ta khong tan cong ho ma tan cong can benh ho gay cho ta. Neu s quat to gay on ao, chung ta co the tai nh hng cn gian d bang cach noi tham vi cha me trong y ngh cua chung ta. Tieng cha me vang vang trong tam tr ta vi nhng cau noi ai loai "Con phai biet t xau ho ch", va hay noi "Quen i" e t giup mnh. Cac trieu chng khac cho thay noi gian d ang xuat hien bao gom noi lo ngai, noi s, s hoang loan, nhng suy ngh hay hanh vi khong kiem soat c, chng cuong, chng hoang tng va s phan uat. Tat ca nhng ieu nay eu la qua trnh giai oc va c hoi e giai toa va tai nh hng cn gian d. Hay i qua noi s hai va nhng trieu chng khac e at ti cn gian d va tai nh hng cn gian d. Can tai nh hng cn gian d ve mat tinh than cang thng xuyen trong ngay cang tot. Cac trieu chng co the la cn them chat kch thch thuoc hoa chat hoac tam ly. Chung co the la y ngh ve toi loi, kem t tin hoac t van, nhng th nay phat sinh khi cn gian hng vao noi tam. Cac trieu chng co the la cn gian d b nh hng sai lech, cn thnh no hoac thai o hung hang, gay han vi ngi hoan toan vo can hoac phan nao vo can. Neu cn gian d la manh liet va khong phu hp vi moi quan he hien tai, th a phan ai dien cho cn gian d t vet thng trong qua kh va can c tai nh hng vao nhng tac nhan gay gian d trong qua kh. ieu quan trong la khong c nh hng cn gian d vao nhng ngi khac. Neu cn gian d manh liet xuat hien trong moi quan he hien tai th cn gian d thch hp co the c bieu hien mot cach lang le sau khi ta trut c gan het cn gian bang cach am manh tay xuong ging. Nhng ac iem cua cac tac nhan gay gian d, v du nh nhng nhan vat quyen the phai nam hoac n, eu nam trong mach than kinh chung va viec ngh ve tat ca cac tac nhan gay gian d qua kh trong qua trnh giai oc se giup ay nhanh qua trnh giai oc. Cac tac nhan nay co the la ho hang, sep, nhng ngi co chc quyen, cong s hoac ban be. Ngay ca y niem coi Chua Tri la mot ang be tren quyen uy, co quyen phan xet cung c lu gi cung vi nhng ac iem cua nhng tac nhan gay gian d trong qua kh va ieu o khien ta cung noi gian luon vi Chua Tri. Chua Tri thc s ang giup ta lanh benh.

 

Tam tnh co the thay oi theo chieu hng xau i nhng ch la tam thi.

 

Thng sau khi giai toa cn gian se xuat hien giai oan cao trao co hanh ong chong tram cam nhanh. ieu nay khong co ngha la ta c ieu tr. Giai oan cao trao nay co the c noi tiep bang thi ky tram cam hoac ngu me met. Giai oan giai oc tiep theo se giup giai toa cn tram cam. Nen khoc to va giai toa cam giac buon phien, qua trnh nay co the sau sac va keo dai nhieu thang. au au, o mo hoi va sot la chuyen thng gap.

 

Co the at ti trang thai sau cn lu trong mot thi gian ngan.

 

Trang thai sau cn lu at c khi phan ln cn gian d c giai toa. No khong phai la viec khoi benh ot ngot ma la qua trnh giai toa noi buon phien va tram cam tng oi nhanh chong va nhng bien ong tam trang cung cham dt. Sau khi phat hien nay c phat hanh tren mang Internet (2), nhng ngi chu kho suot ngay tai nh hng cn gian d thng at ti trang thai sau cn lu trong mot vai thang. Nhng ngi at ti trang thai sau cn lu co cung nhng ac iem nh Arthur Janov (3) mo ta. Ho cam thay linh hoat nhng man nguyen, rat than thien nhng thch c co n, rat kien nhan nhng khong the b thuc ep, cam thay buon nhng khong b tram cam va ho co c niem vui. Ho thiet lap nhng moi quan he lanh manh hn, khong b mien cng va khong co kha nang bao lc tr trng hp t ve. Ho co phong thai thong dong, de ngu va khong ri vao trang thai ngu me met na. Ho lam viec hieu qua va i tm niem vui sau gi lam viec. Tr nh ngan han va kha nang tap trung c nang cao. Ch so thong minh gia tang. Cac hoi c tuoi th tr lai ma khong i kem vi nhng tnh cam au n na. Long v tha khong phai la hanh ong vo thc nhng en t nhien khi cn lu gian d a hoan toan bien mat, va quan he vi cha me, du co the co luc a tng cang thang nhng gi rat than thien. Noi gian d se va phai va lien quan nhieu hn en cac moi quan he hien tai mac du co the van lan au o noi gian d trong qua kh bi v cn lu nao qua i chang e lai lp bun ong trong thi gian dai. ieu nay ngha la co the se can tiep tuc tai nh hng noi gian d trong khoang 1 nam. Can tiep tuc cam thay noi gian d va c x bnh tnh, neu can, trong cac moi quan he hien tai bi v cac day than kinh co the lai b nghen va tnh trang thay oi tam tnh co the tai xuat hien.

 

The lc c cai thien.

 

Tnh trang nhiem oc trong nao gay ra tnh trang cng phat hoac thieu phat trien cua tuyen yen va cac c quan kiem soat khac, dan en can benh ngoai bien. Khi qua trnh giai oc ket thuc, tnh trang roi loan tam than-c the, c goi la roi loan than kinh, se bien mat. The lc c cai thien ang ke bi v cac tuyen than kinh c thong suot, va he than kinh co the thc hien cong viec giai oc hang ngay. Neu khong co thng ton c quan khong cu cha c th tnh trang roi loan the lc chac chan se bien mat, ac biet trong trng hp co s thay oi che o an. Loai bo nhng thc an che bien hoac nau qua chn se giup rut ngan qua trnh phuc hoi. Nhng ngi trong trang thai sau cn lu thng khong thch nhng thc an giau chat am nh tht ca hoac chat kch thch va thay rang ho t nhien chuyen sang che o an kieng vi cac mon an s che qua. Kieng cac chat kch thch, ng tinh che, ngu coc va san pham sa co the giup phong chong cac trieu chng than kinh va tram cam trong tng lai.

 

Hoan toan thoat khoi cac chat gay nghien va thng xuyen vui ve.

 

Sau thi ky bun ong, cac xuc cam thong thng c khoi phuc. Tnh trang nghien ngap cham dt. Cuoi cung a bc sang giai oan on nh, khong phai la cao trao nhng c coi la hoan toan thoat khoi s lo lang, tram cam. Chung ta c tai sinh vi kha nang yeu va c yeu.

"Neu con phat huy c cai trong tam hon con,

th cai ma con phat huy c o se cu roi con."

 

"Sach Thanh Vnh theo Thanh Thomas"

 

Cau chuyen cua toi: Toi khong phai la mot a tre b lam dung neu xet theo nhng chan mc cua xa hoi, nhng t nho a b me toi quang vao noi e ma "gao len cho thoa" va lang nghe cha toi noi xung, chi bi khong phai vi toi va vi me va cac anh ch toi. Toi hoc c cach km che cn gian chnh ang cua mnh t khi con rat nho. Toi la mot a tre t ky va khi bc vao la tuoi hai mi, toi b chuan oan mac chng benh vo cam va b giam 4 nam trong khu benh ien hung d cua benh vien tam than. Phan ln thi gian toi phai trong phong lot em xung quanh va trut cam hn vao chiec ao cho ngi ien vi hai tay ao cot vao nhau, hoac toi hng noi gian d vao trong thanh cn that vong muon t van. Mot trong nhng lieu phap bang "soc" khong the khien toi bat tnh va toi thay mnh au n, hoang loan khi dong ien lan toa khap c the. C the toi giong nh b giet chet bang ien nhng lai van song. Trong ba mi nam tiep theo, toi b giam trong hn 20 benh vien, c chan oan ti lui nhieu lan, b ep uong moi loai thuoc dung ieu tr benh tam than va phai uong nhng th thuoc gay nghien nang. Nam 60 tuoi, toi c chan oan roi loan tam than the tram cam, sau o la tram cam the ien, va co trieu chng benh Eczema (mat tr nh) va Parkinson (Liet xung). Trong nhng nam ang ang benh vien, ch duy nhat co mot y ta hieu nhng g toi muon. Co vao phong toi khi toi ang b troi vao ging, ci troi cho toi va a cho toi mot khay ay a nha. Co noi: "Hay nem chung vao tng, ban than men". Gia nh toi biet cach ve hnh cha me toi len tng, co the toi a bnh phuc. Toi muon b giam trong benh vien. Khong bao gi toi biet ly do tai sao, nhng no la "s kch hoat" cho mot suy ngh ky quac - s tai lap cam giac b nhot trong cai ging cui cua toi - va la c hoi e toi co noi gian d chnh ang vi cha me mnh. Khi toi s dung bien phap t ieu tr neu trong bai nay, toi a hoan toan bnh phuc trong mot thi gian ngan. Hay oc bai viet nay can than trc khi ban bat au ap dung va hay cho toi biet ban phai mat bao lau e at ti trang thai sau cn lu.

 

Tai lieu tham khao

   

 1. Van Winkel, E. The toxix mind: mon tam sinh hoc ve can benh than kinh va bao lc, Medical Hypotheses 2000; 55(4): 356-368. Tai ban trong: www.gocure.com

   

 2. Van Winkle, E. The biology of Emotion , http://www.redirectingselftherapy.com

   

 3. Janov, A. The Anatomy of Mental Illness. Luan on: Shpere Books Ltd, 1971.

   

 

Li minh nh. Cac phng phap t cha tr nay mang tnh t van c thc hien trong nhng chng trnh gom 12 bc va khong danh cho tre nho ang chu s quan ly cua cha me ma khong c s ong y cua cha me. Cac phng phap nay an toan khi noi gian d c tai nh hng va khong co cac ieu kien benh tat tram trong. Toi khong the chu trach nhiem ve bat ky s hieu sai lech nhng c che tam sinh ly. Neu ban s dung nhng phng phap nay ban phai t chu trach nhiem. Bai viet nay khong e ngh phai tam ngng viec ieu tr hoac s dung cac loai thuoc do bac s ke toa. Cac phng phap t ieu tr nay co the s dung ong thi vi cac phng phap va thuoc ieu tr. 9/9/99

 

**************************************************************************************

Hay in bai viet nay di dang sach hng dan nho va xem tham khao khi ban thay co van e. Hay chuyen no cho ban be cua ban. An vao nut PAMPHLET--- va ACROBAT READER e sao chep lai phan Acrobat Reader mien ph, e xem va in sach hng dan nho nay. Hay in ca hai mat cua t giay.

 

**************************************************************************************

 


To view the support group archives (now inactive), click on:

depression-cause-cure

For more resources on Redirecting Self-Therapy, visit  www.gocure.com